Hjem

Pensjonsrett.no

Oversikt over din livslange sparing

Våre tjenester

Pensjonsrett tilbyr en startpakke for den lovpålagte styringsgruppen for pensjon hos arbeidsgiver.


Vi bidrar med å vurdere kvaliteten på pensjonsordningen: lovkrav, informasjon, kostnader og investeringsvalg, m.m. 


Vi tilbyr også hver enkelt ansatt en individuell privat oversikt over livslang sparing ved bruk

av egne data.

Uavhengig styremeldem

Pensjonsrett kan gå inn som uavhengig medlem i bedriftens styringsgruppe for pensjon. Der vil vi bidra med erfaring og ekspertise. Aktive og kompetente pensjonsordninger velger hvordan pensjonspengene investeres og følger opp både leveranser og priser.

Hvorfor?

Er du en som føler avmakt når avisene skriver om pensjon og fallgruver, er du ikke alene.


Vi tror løsningen er at noen følger opp på vegne av det innkjøpsfellesskapet bedriften i praksis er - ikke å sende alle på kurs (eller tilkalle språkrådet). Vi sørger for at din pensjonen fra arbeidsgiveren er godt ivaretatt og tilpasset din samlede livslange sparing.